Skip to main content

Over de OSDB

Sport en zaken: een uitstekende combinatie

Het bestuur van de OSDB is zeer content met de hechte groep sponsors die de vereniging al jarenlang ondersteunt. Het aantal leden neemt na enige stagnatie als gevolg van de economische crisis nu weer gestaag toe. Intensivering van de contacten tussen ondernemers onderling en het bieden van een platform voor de profilering van de bedrijven van de sponsoren zijn belangrijke doelstellingen.

Binnen de OSDB staan sponsors en hun zakelijke activiteiten centraal. Daarnaast speelt het sociale element een grote rol. De thuiswedstrijden worden goed bezocht en menig zakelijke overeenkomst is te herleiden naar contacten die bij Drachtster Boys zijn gelegd. Zowel het zakelijk belang als de binding met de vereniging speelt een belangrijke rol. Om in voetbalterminologie te blijven: Ondernemers spelen elkaar regelmatig de bal toe.

De cluborganisatie en de sociëteit zijn formeel twee gescheiden verenigingen. Toch is een onmiskenbare band. De deuren tussen bestuur en ondernemers staan – letterlijk – wagenwijd open om de band tussen beide verenigingen te benadrukken. De besturen van beide verenigingen werken nauw samen. Sinds het aantreden van het nieuwe tienkoppige bestuur van Drachtster Boys is er ook weer een bestuurlijke band. De voorzitter van OSDB is tevens bestuurslid van de voetbalvereniging. Die samenwerking werpt steeds meer zijn vruchten af. De gezamenlijke besturen vinden het ook van groot belang de saamhorigheid binnen de verenigingen in al zijn geledingen te vergroten. Een voetbalvereniging is een omvangrijke organisatie. Velen zijn betrokken bij het mogelijk maken van het wekelijkse potje voetbal. Ondernemers zijn daarbij onmisbaar. Niet alleen uit het zeer gewaardeerde financiële oogpunt, maar ook door het tonen van betrokkenheid. Het zichtbaar maken van de bijdragen van de ondernemers in welke vorm dan ook spreekt de voetballende leden aan. Het bestuur werkt dan ook onverdroten voort om het aantal sponsors in welke vorm dan ook nog verder te kunnen uitbreiden. Duizend leden met hun families en vrienden zijn een niet te onderschatten groep afnemers. En zo snijdt het mes aan twee kanten.


  • Laatste update op .