Periodiek verzorgt de OSDB een activiteit. Dat zijn activiteiten van wisselend karakter. Het bezoeken van een voetbalwedstrijd, het bezoeken van een bedrijf van één van de leden met rondleiding, een inleiding van een aansprekende spreker zijn zo een paar voorbeelden. De bijeenkomsten hebben naast een uitermate ontspannen samenzijn ook tot doel de onderlinge persoonlijke band te verstevigen en interesse te tonen voor en kennis te nemen van elkaars bedrijven.