Afgelopen vrijdag heeft een enthousiaste groep OSDB leden en hun partners een bezoek gebracht aan Snij Noord in Heerenveen. De heren Simon en Gerrit Jellema boden de gasten een warm onthaal.

foto 4In hun presentatie werd getoond dat Snij Noord voor een verbluffend groot aantal heel diverse bedrijven producten maakt. Van bouw- en installatie bedrijven, machinebouw tot zelfs vliegtuigindustrie toe. Door het unieke machinepark bestaande uit laser- en watersnijmachines is Snij Noord in staat uit verschillende materialen tot wel 20 cm dikte de meest onmogelijke vormen te snijden. Uiteraard kan dit niet zonder digitale technieken waarmee de machines worden aangestuurd.Het gezelschap keek geboeid toe hoe de kundige en vriendelijke medewerkers lieten zien wat de machines uitvoerden en luisterde naar de antwoorden op de vele vragen. Aansluitend kon er onder het genot van een perfect verzorgde catering nog uitgebreid worden nagepraat. De bewondering voor dit snel groeiende bedrijf werd niet onder stoelen of banken gestoken.

foto 5De aanwezigen waren ook vrijwel zonder uitzondering van mening dat het in de keuken kijken van een bedrijf een goede manier is om de onderlinge contacten tussen bedrijven in het algemeen en de OSDB leden in het bijzonder aan te halen. Een voorbeeld dat zeker navolging verdient.

Snij Noord, namens alle bezoekers en het bestuur van OSDB nogmaals hartelijk dank voor de leerzame, open en vooral prettige ontvangst en presentatie van jullie bedrijf!