Het is een behoorlijke tijd geleden dat we wat van ons hebben laten horen.  Normaal gesproken ontvangen de leden eens in de 2 weken een nieuwsbrief, maar in de afgelopen maanden was er, m.u.v.. de verloting. niets te melden.
Lees meer...

Laatste nieuws

Uitgelicht

De OSDB houdt jaarlijks een ledenvergadering. Voor u als lid de kans om kennis te nemen van de stand van zaken en ontwikkelingen in de ondernemersvereniging en vooral ook om er over mee te praten. Deze ledenvergadering zal gaan plaatsvinden.