In Nederland gaat jaarlijks bijna vijfhonderd miljoen euro om in sportsponsoring. De helft ongeveer gaat naar de topsport, de andere helft is voor de breedtesport. Ook Drachtster Boys eet mee uit de ruif van de sponsoring. Ondernemers Sociëteit Drachtster Boys (OSDB) bestaat uit een groot netwerk van lokale en regionale ondernemers die de club een warm hart toedragen. Maar die liefde komt niet van één kan. Het goede imago van Drachtster Boys biedt ondernemers een perfecte mogelijkheid te profiteren van een brede regionale uitstraling. Het ‘uitnutten’ van het ondernemersnetwerk is anno 2008 een geaccepteerd en effectief instrument voor succesvolle bedrijfsvoering. Dat verklaart ook de gestage groei van sportsponsoring in de breedste zin van het woord. De kracht van sportsponsoring is groot. Met name waar het gaat om imagoversterking, verhoging van product- of merkbekendheid.
Lees meer...

Naam bedrijf Contactpersoon Vestigingsplaats Website
@Work Personeelsdiensten B.V. (hoofdsponsor) R. Woudstra Drachten www.workbv.nl
Jorritsma Bouw (hoofdsponsor) R.A. Bron Bolsward www.jorritsmabouw.nl
     
ING Bank   Heerenveen www.ing.nl
Autobedrijf Idzinga   Drachten www.autobedrijf-idzenga.nl
A-Advies BV   Utrecht www.a-advies.nl
Aannemersbedrijf De Wal B.V. S. de Wal Drachten www.aannemersbedrijfdewal.nl
ABD Autobedrijf   Drachten www.abdinruilauto.nl
Actifood B.V.   Oosterwolde www.actifood.nl
AJ Catering J. Oostenburg Drachten www.ajcatering.nl
Automobielbedrijf Sido Schat S. Schat Drachten www.sidoschat.nl
Autoplaat BV G. Huizinga Drachten www.autoplaat.nl
Autoschade De Bolder BV   Drachten www.autoschadeportaal.nl
Autoschade Minne van der Werff Minne van der Werff Drachten
Bakkerij Gosse Tjoelker G. Tjoelker Drachten www.bakkerijtjoelker.nl
Baron Assurantiën   Dik Baron Drachten www.baronassurantien.nl
BCL Actief Joan Boelens Leeuwarden www.bclactief.nl
Bentacera B.V. cred.administratie Leeuwarden www.bentacera.nl
Binnen B.V. P. de Leur Drachten www.binnendrachten.nl
Bos Incasso   Drachten bosincasso.nl/contact/vestiging-drachten
Bouwbedrijf Dijkstra Draisma   Bolsward www.bgdd.nl
Bouwbedrijf H.J. Talsma en zonen B.V. H. Talsma/H.F. Talsma Drachten www.bouwbedrijf-talsma.nl
BP Tankstation Zuiderhogeweg S. Syens Drachten www.bp.com
Breman Drachten B.V. W. Waringa Drachten www.breman.nl
C1000 Merkus D. Merkus Drachten www.jumbo.com
Cavom -VDM Diervoerder J. van der Meer Drachten www.cavom.nl
Chineees Specialiteiten Restaurant Azie   Drachten www.aziedrachten.nl
Datas Kantoor Kompleet J. Huisman Drachten www.dekantoorvakhandel.nl
De Bios Drachten B.V. G. Jonkman Drachten www.biosdrachten.nl
De Laatste Eer R. Verwoert Drachten www.dle-drachten.nl
De Vries Everts Numan Accountants Adviesgroep C. Zijlstra Drachten www.dven.nl
De Wal Schilders A. de Wal Drachten www.schilder.site/fr/drachten/de-wal-schilders
Devridra Holding B.V. Y. de Vries Drachten www.drimble.nl/bedrijf/drachten/9992510/devridra-holding-bv.html
Dolmans Landscaping   Beilen www.dolmanslandscaping.com
Eatcounter De Drait H. Spoelstra Drachten www.eatcounterdedrait.nl
Electroworld Talsma   Dokkum www.electroworldtalsma.nl
Elinga Mode B.V. B. de Vries Drachten www.elingamode.nl
Fitaal de Sportlaan O. Mulder Drachten www.fitaal.nl
Friese Poort M. Poelstra Drachten www.rocfriesepoort.nl
Frieswijk Makelaar NWM   Drachten www.frieswijkmakelaar.nl
G. de Haan Bouwbedrijf   Garijp www.bouwbedrijf-dehaan.nl
Green Stones B.V. R. de Wilde Drachten www.drimble.nl/bedrijf/drachten/20471238/green-stones-bv.html
Handelsonderneming Elly Verwoert E. Verwoert Drachten www.ellyverwoert.nl
HRP Planontwikkeling H. Radersma Drachten www.hrpplanontwikkeling.nl
Huhtamaki/Leo Reitsma Papier Recycling E. Sikkes Marum www.huhtamaki.com/paper-recycling
Husse   Drachten www.husse.nl
Installatiebedrijf Hoekstra H.A. Veenstra Heerenveen www.hoekstra-heerenveen.nl
Intersport Evink G. Evink Drachten www.intersportevink.nl
Jachthaven De Drait   De Wilgen www.jachthavendedrait.nl
Jellema Vastgoed BV R. van der Meer Drachten www.jellemavastgoed.nl
Kamsma  Schoenen J. Kamsma Drachten www.kamsmaschoenen.nl
Kijlstra Drachten Taxi/autoverhuur R. Verwoert Drachten www.kijlstra.nl
Koelvisie   Drachten www.koelvisie.nl
Kootstra Grond-, weg- en waterbouw Jelle Kootstra Drachten Iwww.kootstragww.nl
Leistra Straatmakersbedrijf S. Leistra Drachten www.detelefoongids.nl/leistra-straatmakersbedrijf-bv/11440802/5-1/
Lippe Wonen A. Lap Drachten www.lippewonen.nl
Medical Thuiszorg BV J. van Leeuwen Leek www.medicalgroep.nl
Multi Copy Drachten L. Stavast Drachten www.multicopy.nl
N.I.D. W. de Vries Drachten www.nid-drachten.nl
NoRisk IT-groep W. Nieuwenhuis Groningen www.noriskit.nl
Nort BV  Jan de Vries Drachten
Omrin F. Bakker Leeuwarden www.omrin.nl
Paulusma Reizen P. Paulusma Drachten www.paulusma.nl
PersMedia S. Mahabier Drachten www.pers-media.nl
PI Groep J. Tabak Drachten www.pi-groep.eu
Post Cleaning A. Post Drachten www.postcleaning.nl
PricewaterhouseCoopers C.R. Alserda Leeuwarden www.pwc.nl
Progatech D.J.Botenga Drachten www.progatech.nl
PWB Adm. & Bel.adviseurs Pieter Boonstra Zeewolde www.pwbadvies.nl
Quales Inspections BV   Drachten www.qinspections.nl
R.M. Advisering B.V. R. Vochteloo Drachten www.detelefoongids.nl/r-m-advisering-bv/20571168/5-1/
Rabobank Drachten Friesland Oost   Drachten www.rabobank.nl
Schilderwerken Drachten B.V. G. Stuy Drachten www.schilderwerken-drachten.nl
Schilderwerken Koopmans V.O.F. J. Koopmans Drachten www.schilderkoopmans.nl
Schoonmaakbedrijf Landman T. Landman Heerenveen www.landmanschoonmaak.nl
Siebe de Vries Verzekeringen S. de Vries Drachten www.siebedevries.nl
Smit Optiek   Heerenveen www.smitoptiekdrachten.nl
Snij Noord B.V. G. Jellema Drachten www.snijnoord.nl
Spoelstra technisch installatiebedrijf J. Spoelstra Drachten www.tib-spoelstra.nl
Technies Buro de Vries K. Bijlsma Drachten www.vriestech.nl
Terpstra Autobedrijf J. Terpstra Hoogeveen www.vakgarageterpstra.nl
Trials Uitvoering B.V.   Leeuwarden www.trials.nl
Trip Advocaten & Notarissen G. Mulder Drachten www.triplaw.nl
Univé Dichtbij H.J. v.d. Veen Drachten www.unive.nl/dichtbij
Uw Financieel Kompas M.Wenniger Drachten www.uwfinancieelkompas.nl
Van den Belt Beheer B.V. G. van den Belt Drachten www.vandenbelt.com
Van den Brug T .Adema Drachten www.vandenbrug.nl
Van der Veen & Kronhout B.D. Snijder Surhuisterveen www.kromhout.com
Van der Velde Verzekeringen J. Russchen Drachten www.vd-velde.nl
Van der Wiel Holding B.V. G.J. Kooistra Drachten www.vanderwiel.nl
Verkeerseducatie Centrum Drachten BV G.J.Kreeft Drachten www.vecdrachten.nl
Vivix Design A. Nieuwenhuis Bunnik www.vivixdesign.nl
Vrumona BV S. Rodenburg Damwoude www.vrumona.nl
WMR Milieutechniek D. van der Mei Drachten www.wmr.nl
Zorg Intens   Oosterwolde www.zorgintens.nl/

Uitgelicht

De OSDB houdt jaarlijks een ledenvergadering. Voor u als lid de kans om kennis te nemen van de stand van zaken en ontwikkelingen in de ondernemersvereniging en vooral ook om er over mee te praten. Deze ledenvergadering zal gaan plaatsvinden.