Hier de agenda van de jaarlijkse ledenvergadering. Aanvang 16.30 in de OSDB met aansluitend de laatste netwerkborrel van 2017.

U bent allen van harte uitgenodigde hierbij aanwezig te zijn

Agenda:


  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Financieel jaarverslag – controle kascommissie
  4. Rondvraag

Laatste nieuws

Uitgelicht

De OSDB houdt jaarlijks een ledenvergadering. Voor u als lid de kans om kennis te nemen van de stand van zaken en ontwikkelingen in de ondernemersvereniging en vooral ook om er over mee te praten. Deze ledenvergadering zal gaan plaatsvinden.