Komende vrijdag 6 december is de ledenvergadering  met tevens aansluitend de maandelijkse netwerkborrel. 

U bent allemaal van aahrte uitgenodigd. Aanvang 17.00 uur in de OSDB-ruimte.

Agenda:


  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Financieel jaarverslag – controle kascommissie
  4. Activiteiten 2020
  5. Rondvraag

Laatste nieuws

Uitgelicht

De OSDB houdt jaarlijks een ledenvergadering. Voor u als lid de kans om kennis te nemen van de stand van zaken en ontwikkelingen in de ondernemersvereniging en vooral ook om er over mee te praten. Deze ledenvergadering zal gaan plaatsvinden.