Het seizoen zit er op, de vut is er uit, de accu leeg. Dus moeten ons in de komende maanden weer opladen voor het nieuwe seizoen.. 

De velden zijn dicht wegens groot onderhoud.Ook de kunstgrasvelden zijn dan dicht, deze worden in de zomer namelijk vervangen.

Als bestuur zijn we inmiddels druk doende om de nodigde activiteiten te organiseren voor het volgende seizoen. We zitten te denken aan een BBQ in het begin van het seizoen.

Overige activiteiten waar we aan zitten te denken:

  • Najaar - Wedstrijd (eredivisie of Nederland elftal)
  •  Oktober - Leuke avond met een spreker
  •  November - Ledenvergadering en een bedrijfsbezoek
  •  December - Kerstborrel
  •  Januari - Nieuwjaarsreceptie en OSDB-kampioenschap klaverjassen
  •  Februair - Modeshow
  •  Maart - Wedstrijd (eredivisie of Nederland elftal)
  •  April - Bedrijfsbezoek
  •  Mei - Afsluiting seizoen met spreker

Mochten er nog andere ideeën leven dan hoor wij dat natuurlijk graag.

Iedereen bedankt voor het steunen van de OSDB en Drachtster Boys.Voor nu wensen wij iedereen een prettige vakantie, blijf gezond en tot het begin van het nieuwe seizoen.

Het bestuur.

Laatste nieuws

Uitgelicht

De OSDB houdt jaarlijks een ledenvergadering. Voor u als lid de kans om kennis te nemen van de stand van zaken en ontwikkelingen in de ondernemersvereniging en vooral ook om er over mee te praten. Deze ledenvergadering zal gaan plaatsvinden.