Op zaterdag 28 januari jl heeft Jurjen van der Noord namens Geomaat het contract, behorende bij het OSDB-lidmaatschap, ondertekend en daarmee is GEOMAAT sponsor geworden van onze mooie club. 

Wij als bestuur ontzetten blij u te kunnen informeren dat op de ledenvergadering op 18 november jl, de leden unaniem Liskje Jellema hebben benoemd tot voorzitster van de OSDB.

Laatste nieuws