Komende vrijdag 30 november de ledenvergadering  met tevens aansluitend de maandelijkse netwerkborrel.

Aanvang 17.00 uur in de OSDB-ruimte.

Agenda:


  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Financieel jaarverslag – controle kascommissie
  4. Activiteiten 2019
  5. Rondvraag

Laatste nieuws

Uitgelicht

De OSDB houdt jaarlijks een ledenvergadering. Voor u als lid de kans om kennis te nemen van de stand van zaken en ontwikkelingen in de ondernemersvereniging en vooral ook om er over mee te praten. Deze ledenvergadering zal gaan plaatsvinden.