Afgelopen vrijdag (31 mei) hebben we met een klein gezellig aantal leden het seizoen afgesloten met de laatste netwerkborrel. Belangrijkste onderwerp die middag, …vakantiepraat.

Wij wensen vanaf deze kant iedereen dan ook een heel prettige en welverdiende vakantie toe en hopen u in goede gezondheid in september weer te mogen begroeten

In de tussentijd zullen, zodra er aanleiding toe is, nieuwe ontwikkelingen op de site worden geplaatst. De redactie is van 7 juni t/m 1 juli zelf op vakantie, dus van af juli wordt de site weer bijgewerkt.

Rest ons u te informeren omtrent het programma van de familiedag van Drachtster Boys op zaterdag 15 juni. Een aanrader met voor iedereen wat wils. De dag wordt afgesloten met een altijd zeer gezellig feest.

Laatste nieuws

Uitgelicht

De OSDB houdt jaarlijks een ledenvergadering. Voor u als lid de kans om kennis te nemen van de stand van zaken en ontwikkelingen in de ondernemersvereniging en vooral ook om er over mee te praten. Deze ledenvergadering zal gaan plaatsvinden.