Wij als bestuur ontzetten blij u te kunnen informeren dat op de ledenvergadering op 18 november jl, de leden unaniem Liskje Jellema hebben benoemd tot voorzitster van de OSDB.

Na lang zoeken is het gelukt deze positie binnen het bestuur weer in te vullen. Nadat interim-voorzitter Rudy Verwoert de voorzittershamer had overgedragen nam Liskje het woord. Ze heeft er veel zin in om vooral met elkaar te werken aan het vergroten van het enthousiasme binnen de OSDB. Daarnaast wil ze met de andere bestuursleden, maar ook de OSDB-leden, werken aan het op termijn verjongen van het bestuur. Wij hebben als bestuur alle vertrouwen in de toekomst en gaan ervoor.

Laatste nieuws

Uitgelicht

De OSDB houdt jaarlijks een ledenvergadering. Voor u als lid de kans om kennis te nemen van de stand van zaken en ontwikkelingen in de ondernemersvereniging en vooral ook om er over mee te praten. Deze ledenvergadering zal gaan plaatsvinden.