Op vrijdag 30 november heeft de jaarlijkse ledenvergadering van de OSDB plaats gevonden.

Nadat de aanwezigen zich hadden verdiept in de notulen van vorig jaar, opende voorzitter Simon Jellema de vergadering en hete iedereen van harte welkom.

Als eerste werden de notulen werden goedgekeurd door de aanwezige leden. Hierna had Simon een aantal mededelingen waarna hij het woord gaf aan Pieter Boonstra die de financiële situatie in duidelijke bewoording toelichtte.

Hierover werden verder geen vragen gesteld, waarna Simon een aantal mogelijke activiteiten voor 2019 benoemde.

Hij daagde de aanwezigen uit om met ideeën te komen, dit geldt trouwens ook voor de leden die er niet waren, zodat we met elkaar leuke en uitdagen activiteiten kunnen gaan organiseren in de toekomst

Na het sluiten van de vergadering werd de netwerkborrel ingezet en was het lang erg gezellig.

Hapjes waren verzorgd door Restaurant T Snackbearske uit BeetsterzwaagLaatste nieuws

Uitgelicht

De OSDB houdt jaarlijks een ledenvergadering. Voor u als lid de kans om kennis te nemen van de stand van zaken en ontwikkelingen in de ondernemersvereniging en vooral ook om er over mee te praten. Deze ledenvergadering zal gaan plaatsvinden.