Reinier Bron, commercieel manager bij Jorritsma Bouw geeft aan de hand van de onderstaande vragen een toelichting op het sponsorschap en  het het bedrijf Jorritsma Bouw.  
Jorritsma Bouw
De bouwmeesters

Kun je iets vertellen over het ontstaan van het bedrijf?
SINDS 1880 DE BOUW MEESTER  
Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880, toen Johannes Jorritsma zijn bouwbedrijf oprichtte in een grachtenpand in Bolsward. Hij was een man die zijn vak verstond, een man die ‘de bouw meester’ was. Met zijn vakmanschap legde hij de basis voor het huidige Jorritsma Bouw. Met 250 werknemers en meer dan 100 miljoen euro omzet per jaar behoren wij tot grootste bouwers van Noord-Nederland. Ons hoofdkantoor staat nog steeds in Bolsward. Daarnaast hebben wij vestigingen in Groningen, Almere en nevenvestigingen in Drachten en Wolvega. 
 
Waarin is het bedrijf gespecialiseerd?
Onze projecten lopen uiteen van een kleine verbouwing voor de particulier tot complexe en uitdagende projecten voor de zakelijke markt. Daarnaast verzorgen wij het onderhoud en beheer van projecten. Zowel van projecten die wij zelf gerealiseerd hebben als van bestaande complexen en woningen. Bij al deze projecten zijn wij – net als destijds Johannes Jorritsma – de bouw meester en werken wij met elkaar aan een mooi eindresultaat. Sleutelwoorden zijn vertrouwen, openheid en transparante communicatie. Als de randvoorwaarden lastig zijn, doen we er een schepje bovenop om tóch tot een perfect eindresultaat te komen. Voor onze opdrachtgevers betekent dat een soepel verlopend bouwproces en oplevering van een kwaliteitsproduct dat voor 100% aan alle wensen voldoet.

Onze expertises:  https://www.jorritsmabouw.nl/expertises/
Bevingsbestendig bouwen, Slim bouwen, Duurzaam, Design & Build, Engineer & Build, Eigen engineering, Ketensamenwerking, Onderhoud & beheer (24/7), Industrie en Particulier.

Welke doelstellingen heeft het bedrijf voor 2018
Goed gefundeerd  
Wij realiseren samen met co-makers grote projecten in alle segmenten van de bouw. Dat doen we op een transparante, vakkundige en flexibele manier, in open communicatie met onze opdrachtgevers. Die werkwijze zit in ons DNA.

Soepel verlopend proces
Een soepel verlopend en efficiënt bouwproces begint bij een goede fundering. Daarom werken wij lean en volgens de RGS methodiek. Wij brengen in het voortraject alle aspecten goed in kaart. We inventariseren de wensen van onze opdrachtgever en maken op basis daarvan weloverwogen keuzes, een gedegen calculatie en een reële projectplanning. Door in het voortraject visie, tijd en kennis te investeren besparen we kosten en nemen we u veel zorg uit handen. Bij steeds meer projecten passen wij de BIM-methodiek toe. Alle informatie zit dan in één informatiesysteem. Daarmee kunnen we nog efficiënter werken en faalkosten terugbrengen tot een miminum.

Op en top in control
Hoe complex een bouwproject ook is, Jorritsma Bouw blijft onder alle omstandigheden in control, ‘de bouw meester’. Flexibel omgaan met verrassingen zien wij als een uitdaging! Niet voor niets is ons motto: Hwat bûge kin sil net brekke. Oftewel: wij zijn flexibel en denken voor de volle 100% mee.

Onze visie
 is dat Jorritsma Bouw projecten ontwikkelt, ontwerpt, bouwt en beheert die voorzien in maatschappelijke behoeften met respect voor Mens, Milieu en Maatschappij. Deze drie M’s geven aan waar wij bij Jorritsma Bouw voor staan. De eerste M staat voor mens: goed werkgeverschap met oog voor onze omgeving. De M van milieu geeft aan dat wij ernaar streven om zo duurzaam mogelijk te werken. We hebben ruime ervaring met BREEAM-NL, Cradle to Cradle en energieneutraal bouwen. De maatschappelijke M komt onder meer tot uiting in het ondersteunen van lokale en regionale initiatieven.

Aantal werknemers
250 vaste medewerkers en een flexibele schil tot 300 – 350….

Hoe kijk je aan tegen duurzaam investeringen?
Visie op duurzaam en energieneutraal bouwen. Bij Jorritsma Bouw zijn wij ervan doordrongen dat verduurzaming - ook in de woningbouw - een belangrijk thema is voor de korte en middellange termijn. Wij zetten daarom ook steeds meer in op bijvoorbeeld energiebesparing en hergebruik van materialen. Wij willen bouwen aan een circulaire, groene en gezonde werk- en leefomgeving. 

Als je weet dat een derde van het totale energieverbruik in Nederland voor rekening van de gebouwde omgeving komt, weet je ook dat je nu én hier moet beginnen met verduurzamen. Dat kan natuurlijk door de inzet van hernieuwbare energie, zoals PV-panelen en WKO. Maar wij zien vooral kansen in de NIET-gebruikte energie, en zien daar een duidelijke businesscase om energie te besparen. In de afgelopen jaren hebben we steeds meer kennis verworven over energieneutraal en circulair bouwen. Die expertise willen we vaker inbrengen in toekomstige projecten. We zijn daarom ook lid van de Dutch Green Building Council en van Circulair Fryslân.

Wij leggen de lat het liefst zo hoog mogelijk! Natuurlijk, als je energieneutraal en circulair wilt bouwen, zullen de bouwkosten hoger uitvallen, vooral omdat de prijzen van biobased bouwmaterialen nog vrij hoog zijn. Daar staat tegenover, dat we materialen - zelfs na 50 jaar - weer kunnen hergebruiken. En dat we fors kunnen bijdragen aan minder CO2-uitstoot, waarvan we hier in Europa toch allemaal van doordrongen zijn dat dat noodzakelijk is om deze planeet gezond te houden, ook voor ons nageslacht. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat er na verloop van tijd een waardestijging ontstaat door deze manier van bouwen.

Als aannemer kunnen we waarde toevoegen al vóór we met de bouw beginnen. Door in een vroegtijdig stadium mee te denken kunnen we oplossingen vinden voor total cost of ownership op het gebied van duurzaamheid. Dat vraagt ongetwijfeld om out-of-the-box denken, maar laat dat nu net iets zijn waar we bij Jorritsma best goed in zijn! Wat ons betreft begint circulair bouwen inderdaad hier én nu!

Waar ben je het meeste trotst op? 
Sociaal en maatschappelijke betrokken aannemer.
‘De bouw meester’, dat is de slogan die Jorritsma Bouw voert. Het bedrijf ontstond in 1880 in Bolsward, en is in de laatste decennia uitgegroeid tot een van de grootste noordelijke bouwbedrijven met vestigingen in Bolsward, Drachten en Wolvega, maar ook in Groningen en Almere. ‘Toch slagen we erin onze klanten net zoveel aandacht te schenken als een kleiner bedrijf zou doen. Persoonlijke aandacht is voor ons heel belangrijk’.

“Bij Jorritsma Bouw werken we er op meer dan één manier aan om een goede werkgever te zijn”. “Onze werknemers zijn immers ons ‘werkkapitaal’, waar we zuinig op willen zijn en waarin we willen investeren. We bieden onze medewerkers naast een goed salaris dan ook volop kansen om zich verder te ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. We willen onze mensen stimuleren en uitdagen om het beste uit zichzelf te halen.”


Wat wil het bedrijf met het sponsorschap bereiken?
Zichtbaarheid, uitstraling maatschappelijk betrokken aannemer en netwerken. Vanuit dit netwerk zou het mooi zijn dat we elkaar ook ondersteunen in het “geven en nemen” van projecten
.