OSDB feliciteert Multicopy met de ondernemersprijs Smallingerland 2016.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst afgelopen maandag (31 oktober 2016) in De Lawei mocht Multicopy de ondernemersprijs Smallingerland 2016 in ontvangst nemen.

Lammert Stavast en Andries Knol ontvingen de eerste prijs in de categorie Midden- en Klein Bedrijf, Industrie & Dienstverlening. Volgens de jury speelt het bedrijf prima in op de veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld door het ontwerpen en ontwikkelen van opvouwbare beursstands en meubelen van karton.

Ook proficiat voor @WorkPersoneelsdiensten voor hun nominatie. Rommie Woudstra mochten tijdens de avond een presentatie op het podium verzorgen.

ZZie voor een gehele impressie Uitreiking Ondernemersprijs Smallingerland 2016

Laatste nieuws

Uitgelicht

De OSDB houdt jaarlijks een ledenvergadering. Voor u als lid de kans om kennis te nemen van de stand van zaken en ontwikkelingen in de ondernemersvereniging en vooral ook om er over mee te praten. Deze ledenvergadering zal gaan plaatsvinden.