Hier de agenda van de algemene ledenvergadering van de OSDB (Ondernemers Sociëteit Drachtster Boys) 

Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 25 november 2016, aanvang 17.00 uur, voorafgaand aan de regulire netwerkborrel. 
A G E N D A


  1. Opening
  1. Mededelingen
  1. Financieel jaarverslag – controle kascommissie
  1. Bestuurswijziging
  1. Rondvraag.Laatste nieuws

Uitgelicht

De OSDB houdt jaarlijks een ledenvergadering. Voor u als lid de kans om kennis te nemen van de stand van zaken en ontwikkelingen in de ondernemersvereniging en vooral ook om er over mee te praten. Deze ledenvergadering zal gaan plaatsvinden.