Op de nieuwjaarsreceptie vrijdag  6 januari was het één en al gezelligheid.

Voorzitter Simon Jellema bedankt in zijn toespraak alle sponsoren voor hun inbreng het afgelopen jaar en hoopt dat de samenwerking het komende jaar doorzet en we nog een stapje er bij kunnen maken.


“We mogen best trots zijn op wat we met elkaar bereikt hebben. Er zijn veel sponsoren teruggekomen en de samenwerking met het bestuur van Drachtster Boys is geïntensiveerd”.

Willen we wat met elkaar iets bereiken dan is de samenwerking in de driehoek sponsoren, het bestuur OSDB en bestuur Drachtster Boys van cruciaal belang. “We gaan door op in ingeslagen weg”

Simon Jellema roept tevens de sponsoren op om meer gebruik te maken van de website. Een platform bij uitstek binnen de OSDB, maar ook de verenging Drachtster Boys, om nieuwe innovaties, uitgevoerde werkzaamheden, een nieuw onderkomen, etc. met elkaar te delen.  

Voorzitter Gijs Lokhorst had hierna nog mooie woorden vanuit Drachtster Boys welke aansloten bij de speech van voorzitter Simon Jellema
Hierna konden de genodigden beginnen aan een heerlijk buffet wat samengesteld was door “Eatcounter de Drait”.

Tijdens de receptie werd bekend gemaakt dat:
·        “De Laatste Eer” het sponsorschap voor Vrouwen 1 op zich gaat nemen. Hiermee heeft Drachtster Boys de cirkel rond en voor alle leeftijdscategorieën sponsoren 
·        De samenwerking met kledingsponsor “100% voetbal” is verlengd tot en met 2022. Een overeenkomst waarmee vertrouwen in de samenwerking tussen Drachtster Boys en 100% Voetbal (Leffel) is uitgesproken en waarmee Drachtster Boys een stabiele basis heeft voor de komende jaren  

Zie voor een impressie de foto’s die gemaakt zijn door Willem de Vries van NID (Noordelijke Industriële Drukkerij) 


Laatste nieuws

Uitgelicht

De OSDB houdt jaarlijks een ledenvergadering. Voor u als lid de kans om kennis te nemen van de stand van zaken en ontwikkelingen in de ondernemersvereniging en vooral ook om er over mee te praten. Deze ledenvergadering zal gaan plaatsvinden.